Macrorom ICT-services

  • Macrorom ICT-services levert positieve bijdrage aan mens & milieu
  • Inzet Open Source daar waar mogelijk
  • Automatiseren is maatwerk
  • Webservices en backoffice automatisering
  • Wij verbinden techniek en functionaliteit
  • Snelle directe communicatie key voor succes

Macrorom en samenleving

Macrorom ICT-services hanteert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen principe. Dat betekent in de praktijk dat we naast het streven naar winst ook onze medemens en het milieu niet vergeten. Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van ons duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten. Op die manier draagt Macrorm ICT-service een steentje bij aan de duurzaamheid van de wereld.

Duurzame energie

Energiekosten nemen alsmaar toe. De kosten van grondstoffen, afvalverwerking, waterverontreiniging en regulering stijgen. Als bedrijf hebben we gekozen voor het gebruik van groene energie. Daarbij hebben wij ook extra investeringen gerealiseerd waardoor we ook duurzaam leverancier van groene stroom zijn geworden.

Webshop

Macrorom vindt het van essentieel belang om kritisch te blijven kijken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bij aanschaf van componenten voor ons serverpark stellen wij altijd hoge eisen aan de energiezuinigheid. Belangrijk vinden wij ook dat alle randzaken binnen het bedrijf ook duurzaam en eenvoudig recyclebaar zijn.

ICT en onderwijs & non-profit

Op 29 september 2014 hield minister Asscher zijn betoog over de vergaande gevolgen van robotisering in de maatschappij en de gevolgen daarvan. Volgens hem is het dringend nodig dat het middelbaar beroepsonderwijs “een kwaliteitssprong” maakt. Op basisscholen zouden kinderen vaardigheden aangeleerd moeten krijgen waar behoefte aan is in “het tweede machinetijdperk”. Lezen, schrijven en rekenen is belangrijk, zegt Asscher, “maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie”.

Webshop

Mede geïnspireerd door deze toespraak heeft Macrorom ICT-services in 2015 een van de basisscholen in de regio geponsord. Dit is gebeurd door het beschikbaar stellen van een aantal ICT middelen in de vorm van PC's en/of Tablets, die nu gebruikt worden tijdens de les. In 2016 zullen wij weer een school benaderen om aan hen een aantal ict-middelen ter beschikking te stellen. Bent u nu al voor uw school of non-profit instelling op zoek naar ict-materiaal of expertise? Neem dan contact met ons op en onderbouw uw vraag zo volledig mogelijk. Wij zullen vervolgens, indien mogelijk, proberen om dit verzoek in samenspraak met u te realiseren.

I-Top Dolibarr ERP/CRM PHP MySQL .NET development  Rup Agile